Wat u moet weten over de WOZ-waarde van uw woning

Onlangs lag in Kaag en Braassem de jaarlijkse belastingaanslag op de mat voor de onroerendgoedbelasting. Daarop staat de nieuwe WOZ-waarde van uw woning. Maar waar wordt de WOZ-waarde voor gebruikt, hoe wordt de waarde bepaald en wat kunt u doen als u het er niet mee eens bent?

 

Waar wordt de WOZ-waarde voor gebruikt?

Op de nieuwe WOZ-waarde worden een aantal zaken gebaseerd:

  • Het bedrag dat u aan onroerendezaakbelasting (OZB) betaalt is een percentage van de WOZ-waarde van het onroerend goed.
  • Hetzelfde geldt voor het bedrag dat u betaalt aan afvalstoffenheffing.
  • De WOZ-waarde heeft u nodig voor de aangifte voor de inkomstenbelasting.
  • Hij is belangrijk bij de aan- of verkoop van een woning.
  • De WOZ-waarde is bepalend voor de beslissing of uw hypotheekrente eventueel omlaag kan.

 

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

De WOZ-waarde wordt gebaseerd op de marktwaarde van een woning. Dit is het bedrag wat de woning naar verwachting opbrengt bij verkoop op de waardepeildatum. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een standaard, modelmatige waardebepaling. Er wordt gekeken naar verkoopcijfers, maar ook naar de kenmerken van een woning en de eventuele veranderingen die zijn aangebracht.

 

Wat als u het niet eens bent met de WOZ-waarde?

Bent u het niet eens met de nieuwe WOZ-waarde? Dan kunt u binnen zes weken een onderbouwd bezwaar indienen. Voor de onderbouwing is het verstandig om het taxatierapport van de gemeente op te vragen en deze te controleren. Ook is een onderzoek naar verkoopprijzen slim, bijvoorbeeld via Rietbroek Makelaardij. U kunt ook de waarde van vergelijkbare woningen bekijken op de website WOZ-waardeloket. Nog steeds het idee dat de waarde niet klopt? Dan kunt u door ons een officieel taxatierapport op laten stellen.

 

Kunnen we iets voor u betekenen? De koffie staat klaar!

Melina Rietbroek